Brykietowanie wiórów metalowych! Poznaj korzyści!

Mackma jest włoskim producentem przemysłowych maszynyn do obróbki plastycznej metalu. Maszyny sprzedawane są we wszystkich krajach świata. Są wysoko cenione przez użytkowników za atrakcyjny design, prostą i wydajną technologię. Frirma Mackma zwraca uwagę na aspekty środowiskowe. Jej wszystkie urządzenia cechują się niskim poziomem hałasu i niezawodnością pracy.

Redukcja objętości -90%
Zmniejsza się przestrzeń magazynowania odpadów, koszty i czas oraz poprawia się wewnętrzna obsługa i transport zewnętrzny.
Objętościowa redukcja produktu pozwala na mniejszą liczbę dostaw odpadu lub produktu do wyspecjalizowanych firm zajmujących się gospodarką odpadami lub bezpośrednio do odlewni, co skutkuje oszczędnościami.
Odzysk wszelkich płynów wewnętrznych +20%
Wióry metalowe mogą zawierać znaczne ilości olejów i emulsji, które często są bardzo drogie. Podczas procesu brykietowania możliwe jest odzyskanie około 98% cieczy znajdującej się wewnątrz wiórów. Poprzez obwód hydrauliczny wewnątrz brykieciarki znajdujące się ciecze zostaną odesłane z powrotem do centrów obróbczych, co spowoduje zmniejszenie zużycie produktu i oszczędności ekonomiczne.
Zwiększona wartość handlowa i wydajność stopu +70%
Brykiety przeznaczone dla odlewni mają wyższą wartość handlową niż wióry, ponieważ podczas topienia znacznie zwiększają uzysk materiału i można je załadować bezpośrednio do pieców topialnych bez wcześniejszej obróbki cieczy emulsyjnych. Są jakościowe lepsze od wiórów, które z drugiej strony ulegają utlenianiu, redukcji i skurczowi.
Sterownik CNC
Brykieciarki Mackma wyposażone są w sterowanie PLC z ekranem dotykowym, cykle pracy są automatyczne. Panel sterowania umożliwia programowanie cykli, zatrzymanie lub uruchomienie maszyny, sprawdzenie stanu pracy, liczby cykli pracy, oszczędności energii maszyny, analizę i zarządzanie poziomem pompy zbierającej ciecz oraz zliczanie wykonanych brykietów.
Brykieciarki Mackma można podłączyć do linii produkcyjnych lub przenośników taśmowych znajdujących się w firmie, dzięki czemu polecenia uruchomienia i zatrzymania mogą być wysyłane na linię w przypadku zapełnienia zbiornika zbierającego. Dodatkowo za pomocą kabla sieciowego RJ45 i dzięki dostarczonemu przez nas oprogramowaniu zarządzającemu możesz podłączyć maszynę do systemów komputerowych, które pozwolą Ci ją zaprogramować, ustawić zlecenie pracy, sprawdzić postęp pracy, skonfigurować ustawienia dla konkretnych chipów, zarządzaj ilością wyprodukowanych brykietów, monitoruj stan alarmów, aktualizuj oprogramowanie i zwracaj się o zdalną pomoc techniczną do zespołu.
BTW Seria
Brykieciarka wolumetryczna nadaje się do najbardziej wytrzymałych materiałów. Materiał jest ładowany grawitacyjnie, a powstałe brykiety będą miały ten sam rozmiar z milimetrową precyzją. Brykieciarka wolumetryczna posiada dwa wyjścia na brykiet, co oznacza, że można wyprodukować więcej brykietów, a maszyna posiada także mocniejszą pompę hydrauliczną i mocniejszy tłok.
Zasada działania maszyny wolumetrycznej jest następująca: Podczas sprężania jednego brykietu druga komora zostanie załadowana nowym materiałem w celu sprasowania nowego brykietu podczas powrotu do pozycji wyjściowej.

Data publikacji: 22.12.2023