Prasa sterowana cyfrowo o nacisku 250 kN

Szanowni Państwo, informujemy, iż w wyniku realizacji projektu „Opracowanie nowego typoszeregu energooszczędnych pras sterowanych cyfrowo o zwiększonej prędkości suwu, dokładności wywieranej siły oraz precyzji pozycjonowania stempla” wprowadzimy do swojej oferty nowy typ prasy o nacisku 250 kN.

Zasadnicza innowacyjność nowej prasy cechuje się następującymi parametrami:
1. Prędkością suwu dojazdowego i powrotnego 200 mm/s
Wyższa prędkości suwu wpływa pozytywnie na wzrost efektywności prasy
Skrócenie czasu wykonywana pracy o kilkanaście do kilkudziesięciu procent będzie miało duży wpływ na zwiększenie efektywności produkcyjnej układu.
Kolejną korzyścią wynikającą z nowej konstrukcji, jest regulowana prędkość suwu. Nowa funkcjonalność pozwala ją indywidualnie dopasować do potrzeb danego procesu technologicznego.
2. Dokładnością wywieranej siły nacisku do 4%
Duża dokładność wywieranej siły nacisku ma istotne znaczenie podczas formowania detali z cienkich arkuszy blach. Oznacza to, że nowa prasa może spełniać różne funkcje: zagniatarek, wykrawarek oraz pras ściskających do elementów precyzyjnych.
3. Kontrolą pozycjonowania stempla względem sąsiednich cykli nie przekraczającą 0,05mm. 
Precyzja kontroli położenia stempla pozwala zwiększyć jakość wykonywanych detali i wpływa na
możliwość prowadzenia np. formowania etapowego. Sprawia to, że materiały obrabiane w ten sposób będą poddane lepszemu rozprężeniu i rozkładom sił.
4. Obniżonym zużyciem energii elektrycznej w porównaniu do innych pras o 10-30%.
Niższe koszty eksploatacyjne wynikające z mniejszego zużycia energii elektrycznej oraz eliminacji
układu hydraulicznego, w tym oleju. Wyeliminowaliśmy olej z układu napędowego, co ogranicza jego zużycie wymagane na wymianę eksploatacyjną o 250-300l (w zależności od siły nacisku prasy).
W nowej prasie układ napędowy hydrauliczny został zastąpiony elektrycznym, dzięki czemu wyeliminujemy konieczność przeprowadzania serwisów dot. wymiany oleju w układzie. Kolejną zaletą jest rezygnacja z układu chłodzenia oleju, dzięki czemu spada zapotrzebowanie na energię elektryczną. 
Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu eurometal@eurometal.com.plData publikacji: 27.06.2022